Đào tạo từ xa

Ngành Kỹ thuật xây dựng, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghệp


Thông tin chung

- Tên chương trình đào tạo: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng

- Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Loại hình đào tạo: Từ xa

- Văn bằng cấp: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên cấp (không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay từ xa).

Mô tả chương trình

Chương trình đào tạo kỹ sư trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng cung cấp cho người học một chương trình đào tạo toàn diện, hiện đại, gắn kết với thực hành, chuyên sâu về thiết kế và thi công công trình xây dựng và có hướng liên ngành với các nhóm ngành công trình khác, với mục tiêu chuẩn bị phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cho người kỹ sư xây dựng trong tương lai, cho sự thành công của họ trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực công trình xây dựng chuyên nghiệp và năng động.

Cấu trúc chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo và khối kiến thức:

+ Thời gian đào tạo: 4,5 năm

+  Khối kiến thức: 150 tín chỉ

- Cấu trúc các khối kiến thức:

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương: 46 tín chỉ, chiếm 30,67%.

+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 104 tín chỉ, chiếm 69,33%.

Trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở ngành: 67 tín chỉ, chiếm 44,67%.

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 22 tín chỉ, chiếm 14,67%.

+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 15 tín chỉ, chiếm 10,00%.

Đăng ký dự tuyển: Đăng ký trực tuyến tại đây: [Link đăng ký

Thông tin chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn