Đào tạo từ xa

Ngành Kinh tế công nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Giới thiệu chung

- Tên chương trình đào tạo: Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp

- Trình độ đào tạo: Đại học (Cử nhân)

- Ngành đào tạo: Kinh tế công nghiệp

- Chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp

- Loại hình đào tạo: Từ xa

- Văn bằng cấp: Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên cấp (không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay từ xa).

 Mô tả chương trình

Chương trình đào tạo Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp sẽ đào tạo những cử nhân kế toán trình độ đại học có phẩm chất chính trị tốt, tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe tham gia công tác, có trình độ năng lực chuyên môn sâu về kế toán, có tư duy sâu về lĩnh vực kinh tế, tài chính, có khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề, đánh giá và đưa ra ý kiến tư vấn hữu ích giúp các nhà quản trị trong việc điều hành hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.

Chương trình hướng tới đào tạo, rèn luyện sinh viên các phẩm chất, kiến thức, kỹ năng nhằm phát huy tốt năng lực làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm, có thể hòa nhập nhanh chóng với thực tế công tác trong lĩnh vực kinh doanh công nghiệp. Cụ thể là:

Về phẩm chất

- Có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức, có trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đủ sức khỏe để làm việc, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng nội quy của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; Biết chủ động sắp xếp, bố trí công việc khoa học, sáng tạo, có lòng say mê khoa học, ý thức tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

- Có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn (Thận trọng, nhất quán, trung thực, liêm khiết, cẩn thận...), có lòng yêu nghề. Nhạy bén, linh hoạt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như trong xu thế toàn cầu hóa.

- Ý thức được sự cần thiết phải học tập thường xuyên và học tập suốt đời.

Về kiến thức

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể:

- Trình độ chuyên môn: Tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo đại học theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần/môn học nào. Có các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục Thể chất.

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thông thạo tiếng Anh trong chuyên môn, đọc được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

- Thông thạo những kỹ năng cơ bản về tin học: tra tìm tài liệu, soạn thảo văn bản, soạn thảo báo cáo trình chiếu, sử dụng các phần mềm chuyên dụng phục vụ chuyên môn.

Về kỹ năng

Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tế.

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu;

- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ.

Cấu trúc chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo và khối kiến thức:

+ Thời gian đào tạo: 4 năm

+  Khối kiến thức: 124 tín chỉ

- Cấu trúc các khối kiến thức:

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương: 33 tín chỉ, chiếm 26,6%.

+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 91 tín chỉ, chiếm 73,4%.

Trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở ngành: 48 tín chỉ, chiếm 38,7%.

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 32 tín chỉ, chiếm 25,8%.

+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 11 tín chỉ, chiếm 8,9%.

Đăng ký dự tuyển: Đăng ký trực tuyến tại đây: [Link đăng ký

Thông tin chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn