Nhân sự

Cơ cấu tổ chức, Nhân sự

Cơ cấu tổ chức 

- Ban lãnh đạo:

+ Viện trưởng; 

 + Phó Viện trưởng;

- Các bộ phận chức năng:

+ Trung tâm Đào tạo từ xa;

+ Trung tâm Ngoại ngữ;

+ Bộ phận Hành chính – Kế toán.


Nhân sự

PGS.TS. Nguyễn Minh Ý

- Chức vụ: Viện trưởng, Bí thư chi bộ

- Trình độ: Tiến sĩ; Chức danh: Phó Giáo sư

- Địa chỉ: 204-A6, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Điện thoại: 0966.996.399

- Email: minhy@tnut.edu.vn


Tin mới hơn

Tin cũ hơn