Văn bản - Biểu mẫu

Đề án đào tạo ngắn hạn

Đề án đào tạo ngắn hạn

04/07/2021 13:07

Các đề án đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận.

Đề án đào tạo từ xa

Đề án đào tạo từ xa

04/07/2021 12:58

Các đề án về đào tạo từ xa trình độ đại học

Các quy chế, quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Các quy chế, quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ

04/07/2021 11:43

Các quy chế, quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên đại học chính quy.

Các quy định đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ, chứng nhận

Các quy định đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ, chứng nhận

03/07/2021 22:28

Các quy định đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ, chứng nhận

Các quy chế, quy định liên quan đào tạo từ xa

Các quy chế, quy định liên quan đào tạo từ xa

03/07/2021 22:15

Các quy chế, quy định liên quan đào tạo từ xa

Page 1/1 <1>